Zalewski, W. . (2015). Krytycznie o  zawieszeniu wykonania kary w  polskim prawie karnym. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 33, 131–157. Pobrano z https://wuwr.pl/nkp/article/view/8030