Niewiadomska-Krawczyk, M. (2015). Czynności zawodowego kuratora sądowego dla dorosłych związane z  wykonywaniem kary ograniczenia wolności. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 33, 159–179. Pobrano z https://wuwr.pl/nkp/article/view/8031