Brzezińska, J. (2015). Uwagi o  wybranych typach kwalifikowanych przestępstwa zabójstwa we włoskim prawie karnym. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 35, 53–69. Pobrano z https://wuwr.pl/nkp/article/view/8052