Kokot, R. . (2016). Podstawy stosowania kar wolnościowych w kodeksie karnym z 1997 r. po nowelizacji z 20 lutego 2015 r. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 37, 39–70. Pobrano z https://wuwr.pl/nkp/article/view/8073