Brzezińska, J. (2016). “Cruelty” as a qualified hallmark of the crime of murder and rape. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 38, 37–50. Pobrano z https://wuwr.pl/nkp/article/view/8084