Ochman, P. (2016). Review of the book edited by W. Pływaczewski, Counteracting Pathologies on Financial Markets. From Economic Education to Penal Measures Warszawa 2015, pp. 395. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 38, 169–174. Pobrano z https://wuwr.pl/nkp/article/view/8094