Lachowski, J. (2017). Zasady orzekania kary ograniczenia wolności — wybrane zagadnienia. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 40, 25–45. https://doi.org/10.19195/2084-5065.40.3