Stańdo-Kawecka, B. (2017). Racjonalizacje kar wolnościowych i rola kuratora sądowego — uwagi na tle generycznej kary ograniczającej wolność skazanego w Polsce oraz w Anglii i Walii. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 40, 47–61. https://doi.org/10.19195/2084-5065.40.4