Brzezińska, J. (2017). The problem of women’s crime. Selected tendencies. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 42, 9–26. https://doi.org/10.19195/2084-5065.42.2