Skubisz-Ślusarczyk, S. (2017). Using graphic productions in medical — neuropsychological, psychiatric and neurological — diagnosis. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 42, 105–115. https://doi.org/10.19195/2084-5065.42.9