Kania, A. (2017). Ogólne dyrektywy wymiaru kary za wykroczenia. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 41, 117–135. https://doi.org/10.19195/2084-5065.41.7