wuwr, wuwr. (2017). Strony redakcyjne i spis treści. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 44, 1–5. Pobrano z https://wuwr.pl/nkp/article/view/8167