Cieśla, R. (2017). Security measures in combating document falsifiers. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 44, 41–53. https://doi.org/10.19195/2084-5065.44.4