Muszyńska, A., & Jaskóła, A. (2018). Targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie jako typ kwalifikowany przestępstwa stalkingu. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 46, 29–40. https://doi.org/10.19195/2084-5065.46.3