Kania, A. (2018). Cele wykonywania kary pozbawienia wolności a instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2017 r., I KZP 2/171. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 46, 55–69. https://doi.org/10.19195/2084-5065.46.5