Kalisz, T. (2018). Słowo wstępne. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 48, 9–10. https://doi.org/10.19195/2084-5065.48.1