Muszyńska, A., & Jura, A. (2018). Problematyka przejścia wierzytelności o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem — wybrane zagadnienia. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 48, 131–146. https://doi.org/10.19195/2084-5065.48.8