Cieśla, R. (2019). Foreword. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 49, 7–7. https://doi.org/10.19195/2084-5065.49.1