Mansour, S. (2019). Ink protection of security documents. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 49, 77–101. https://doi.org/10.19195/2084-5065.49.7