Żegleń-Nycz, E. (2019). „Readaptacja społeczna w świetle uwarunkowań prawnych i psychologicznych”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 50, 183–194. https://doi.org/10.19195/2084-5065.50.11