Kalisz, Tomasz, i Adam Kwieciński. 2020. „Słowo wstępne”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 54 (kwiecień):9-11. https://doi.org/10.19195/2084-5065.54.1.