Szczygieł, Magdalena. 2021. „Kompetencje Rodzicielskie W kontekście Odbywania Kary Pozbawienia wolności”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 58 (marzec):61-79. https://doi.org/10.19195/2084-5065.58.2.5.