Kalisz, Tomasz. 2022. „Słowo wstępne”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 61 (sierpień):9-10. https://doi.org/10.19195/2084-5065.61.1.