Bogunia, Leszek. 2009. „Słowo wstępne”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 25 (sierpień):7-8. https://wuwr.pl/nkp/article/view/7874.