Kowalski, Sebastian. 2009. „Łączenie Kar W Wyroku łącznym Przy «przedzieleniu» ciągu przestępstw Wyrokiem Wydanym W odrębnym postępowaniu”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 25 (sierpień):11-32. https://wuwr.pl/nkp/article/view/7875.