Myrna, Bogdan, i Andrzej Kaucz. 2009. „Postępowanie Przyspieszone I Kilka Uwag Na Tle Jego Stosowania”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 25 (sierpień):175-87. https://wuwr.pl/nkp/article/view/7884.