Myrna, Bogdan. 2012. „ Zm”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 28 (grudzień):285-92. https://wuwr.pl/nkp/article/view/7942.