Kalisz, Tomasz. 2015. „Słowo wstępne”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 33 (marzec):9-10. https://wuwr.pl/nkp/article/view/8024.