Stańdo-Kawecka, Barbara. 2015. „Wybrane Problemy Profesjonalizacji organów Probacyjnych I  Klasyfikacji sprawców Oddanych Pod dozór Do Grup Ryzyka”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 33 (marzec):11-39. https://wuwr.pl/nkp/article/view/8025.