Zalewski, Wojciech. 2015. „Krytycznie O  Zawieszeniu Wykonania Kary W  Polskim Prawie Karnym”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 33 (marzec):131-57. https://wuwr.pl/nkp/article/view/8030.