Niewiadomska-Krawczyk, Magdalena. 2015. „Czynności Zawodowego Kuratora sądowego Dla dorosłych związane Z  Wykonywaniem Kary Ograniczenia wolności”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 33 (marzec):159-79. https://wuwr.pl/nkp/article/view/8031.