Ornowska, Alicja. 2015. „Contradictio in Adiecto? O  Warunkowym Zawieszeniu Kar wolnościowych W  świetle obowiązującej Regulacji I  Propozycji Legislacyjnych”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 33 (marzec):181-96. https://wuwr.pl/nkp/article/view/8032.