Brzezińska, Joanna. 2015. „Uwagi O  Wybranych Typach Kwalifikowanych przestępstwa zabójstwa We włoskim Prawie Karnym”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 35 (listopad):53-69. https://wuwr.pl/nkp/article/view/8052.