Lachowski, Jerzy. 2017. „Zasady Orzekania Kary Ograniczenia wolności — Wybrane Zagadnienia”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 40 (czerwiec):25-45. https://doi.org/10.19195/2084-5065.40.3.