Zalewski, Wojciech. 2017. „Kara Ograniczenia wolności W Systemie środków Reakcji Karnej. Rozważania Aksjologiczne I Polityczno-Kryminalne”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 40 (czerwiec):79-99. https://doi.org/10.19195/2084-5065.40.6.