Brzezińska, Joanna. 2017. „The Problem of women’s Crime. Selected Tendencies”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 42 (czerwiec):9-26. https://doi.org/10.19195/2084-5065.42.2.