Skubisz-Ślusarczyk, Sylwia. 2017. „Using Graphic Productions in Medical — Neuropsychological, Psychiatric and Neurological — Diagnosis”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 42 (czerwiec):105-15. https://doi.org/10.19195/2084-5065.42.9.