Kania, Agnieszka. 2017. „Ogólne Dyrektywy Wymiaru Kary Za Wykroczenia”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 41 (październik):117-35. https://doi.org/10.19195/2084-5065.41.7.