wuwr, wuwr. 2017. „Strony Redakcyjne I Spis treści”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 44 (grudzień):1-5. https://wuwr.pl/nkp/article/view/8167.