Shepitko, Valery. 2017. „Dynamic Stereotype and Its Role in Written Language Diagnostics”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 44 (grudzień):113-19. https://doi.org/10.19195/2084-5065.44.9.