Kania, Agnieszka. 2018. „Cele Wykonywania Kary Pozbawienia wolności a Instytucja Warunkowego Przedterminowego Zwolnienia Uwagi Na Marginesie uchwały Sądu Najwyższego Z Dnia 26 Kwietnia 2017 r., I KZP 2/171”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 46 (luty):55-69. https://doi.org/10.19195/2084-5065.46.5.