Muszyńska, Anna, i Angelika Jura. 2018. „Problematyka przejścia wierzytelności O Naprawienie Szkody wyrządzonej przestępstwem — Wybrane Zagadnienia”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 48 (listopad):131-46. https://doi.org/10.19195/2084-5065.48.8.