Herasimenkienė, Gintarė. 2019. „Handwriting Examinations of Historical Documents”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 49 (kwiecień):65-75. https://doi.org/10.19195/2084-5065.49.6.