Mansour, Saleh. 2019. „Ink Protection of Security Documents”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 49 (kwiecień):77-101. https://doi.org/10.19195/2084-5065.49.7.