Żegleń-Nycz, Edyta. 2019. „«Readaptacja społeczna W świetle Uwarunkowań Prawnych I psychologicznych»”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 50 (czerwiec):183-94. https://doi.org/10.19195/2084-5065.50.11.