Kalisz, T. . i Kwieciński, A. (2020) „Słowo wstępne”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 54, s. 9–11. doi: 10.19195/2084-5065.54.1.