Kalisz, T. i Kwieciński, A. (2020) „Słowo wstępne”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 55, s. 9–10. doi: 10.19195/2084-5065.55.1.