Szczygieł, M. (2021) „Kompetencje rodzicielskie w kontekście odbywania kary pozbawienia wolności”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 58, s. 61–79. doi: 10.19195/2084-5065.58.2.5.