Kalisz, T. (2022) „Słowo wstępne”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 61, s. 9–10. doi: 10.19195/2084-5065.61.1.