Cendrowska, M. (2022) „Kara ograniczenia wolności w świetle zmian po uchwaleniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, a także ustawy z dnia 11 marca 2016 roku o zmianie ustawy: Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 61, s. 69–82. doi: 10.19195/2084-5065.61.5.